คุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล ผู้บริหารบริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา​ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ​ ประจำปี 2562

 

               วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คุณนววิช เอื้อพิพัฒนากูล ผู้บริหารบริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ร่วมงาน
วันคล้ายวันสถาปนา​ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองทัพเรือ ​ประจำปี 2562 ร่วมแสดงความยินดี  และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับท่าน พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม 
ผู้​อำนว​ยการ​สำ​นักงาน​ประสานภารกิจ​ด้าน​ความมั่นคง​กับ​กองอำน​ว​ยการ​รักษา​ความมั่นคง​ภายใน​ราช​อาณาจักร​ กองทัพเรือ

 
     
     
     
     
     
Visitors: 273,601